Tuesday 20 April 2010

Quadratic Equations

Di atas adalah nota ringkas bagi tajuk 'Quadratic Equations' atau Persamaan Kuadratik.
Sila klik nota di atas untuk paparan lebih jelas.

No comments: