Wednesday 28 March 2012

Nombor Bulat (Whole Numbers)

Nombor bulat ialah siri nombor bermula dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya.
Nombor bulat boleh ditulis dalam bentuk angka atau perkataan, sila rujuk jadual di bawah:
 

Peringatan:
Murid-murid Tahun 1 perlu menguasai siri nombor bulat 1 hingga 100.

Tiga kemahiran penting yang perlu dimiliki oleh murid-murid Tahun 1 ialah:
a) boleh menukar perkataan nombor bulat kepada angka; contohnya:

empat belas = 14
enam puluh lima = ___
 
b) boleh menukar angka kepada perkataan; contohnya:

            7 = tujuh
            19 = ________________
 
c) boleh melengkapkan siri nombor bulat mengikut tertaib menaik atau menurun; contonya:

  Tertib Menaik
  9, 10, 11, 12, 13, 14 15, 16, 17, 18, 19, 20
  33, 34, 35, 36, 37, 38 ___, ___, ___, ___, ___
 
  Tertib menurun
  27, 26, 25, 24, 23, 22 21, 20, 19, 18, 17
  41, 40, 39, 38, 37, 36 ___, ___, ___, ___, ___

Wednesday 21 March 2012

Menyatakan Kuantiti

Membandingkan / menyatakan kuantiti:
a) banyak atau sedikit (more or fewer)
b) sama banyak atau tidak sama banyak (same or different)
c) kurang atau lebih


Muat turun latihan (Menyatakan Kuantiti) percuma: https://docs.google.com/file/d/0B-ZFkdvHkgpsd2paTTRpTVJUX3FLaF92aFQ1aXlEdw/edit

Tuesday 13 March 2012

Fungsi bahagian-bahagian tubuh manusia

  • Mata untuk melihat
  • Hidung untuk menghidu
  • Telinga untuk mendengar
  • Mulut untuk makan
  • Lidah untuk merasa
  • Kaki untuk berlari
  • Tangan untuk memegang dan menyentuh
  • Kulit untuk merasa

Thursday 8 March 2012

Present Continuous

We form Present Continuous like this:

Wednesday 7 March 2012

Present Simple

We form the Present Simple like this:
Download free Present Simple poster: https://docs.google.com/open?id=0B-ZFkdvHkgpsWFRYMHFIcXlTRjZocmJfTzA3anJQQQ

Thursday 1 March 2012

Ciri-Cri Benda Hidup

Characteristics of living things:
a) need water / memerlukan air
b) need food / memerlukan makanan
c) breathe / bernafas
d) move / bergerak
e) grow / membesar
f) reproduce / membiak