Wednesday 28 March 2012

Nombor Bulat (Whole Numbers)

Nombor bulat ialah siri nombor bermula dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya.
Nombor bulat boleh ditulis dalam bentuk angka atau perkataan, sila rujuk jadual di bawah:
 

Peringatan:
Murid-murid Tahun 1 perlu menguasai siri nombor bulat 1 hingga 100.

Tiga kemahiran penting yang perlu dimiliki oleh murid-murid Tahun 1 ialah:
a) boleh menukar perkataan nombor bulat kepada angka; contohnya:

empat belas = 14
enam puluh lima = ___
 
b) boleh menukar angka kepada perkataan; contohnya:

            7 = tujuh
            19 = ________________
 
c) boleh melengkapkan siri nombor bulat mengikut tertaib menaik atau menurun; contonya:

  Tertib Menaik
  9, 10, 11, 12, 13, 14 15, 16, 17, 18, 19, 20
  33, 34, 35, 36, 37, 38 ___, ___, ___, ___, ___
 
  Tertib menurun
  27, 26, 25, 24, 23, 22 21, 20, 19, 18, 17
  41, 40, 39, 38, 37, 36 ___, ___, ___, ___, ___

No comments: