Thursday 5 April 2012

Pemakaian Menutup Aurat

bagi pelajar Lelaki dan Perempuan

Sumber: Dato' Ismail Kamus, Mohd Azrul Azlen Ab. Hamid, 2009. Indahnya Hidup Bersyariat. Malaysia. Telaga Biru Sdn. Bhd.

No comments: