Thursday 1 March 2012

Ciri-Cri Benda Hidup

Characteristics of living things:
a) need water / memerlukan air
b) need food / memerlukan makanan
c) breathe / bernafas
d) move / bergerak
e) grow / membesar
f) reproduce / membiak


No comments: