Tuesday 19 July 2011

AzZahra Kids BIJAK BACA: Huruf Vokal

Senarai Vokal

Program BIJAK BACA menggunakan 'Kaedah Gabungan Bunyi Kata' (KGBK) iaitu satu kaedah terbaik untuk menguasai kemahiran membaca Bahasa Malaysia. Anak-anak yang telah menguasai kaedah KGBK akan berjaya mengukuhkan kemahiran membaca dan menulis pada peringkat umur seawal empat (4) tahun. Apabila anak-anak boleh membaca, semangat belajar, mengkaji dan mencuba akan lebih membara. Sudah pasti kemahiran membaca ini akan menjadi batu loncatan dan meletakkan mereka di hadapan berbanding dengan anak-anak yang tidak dapat menguasai kemahiran membaca.

Untuk maklumat lanjut berkenaan program AzZahra Kids BIJAK BACA, sila hubungi Pusat Tuisyen Az Zahra di talian 012-4267992 atau 04-2820992.

No comments: