Tuesday 14 February 2012

Benda Hidup dan Benda Bukan Hidup

Di sekeliling kita terdapat benda hidup dan benda bukan hidup.

Benda hidup seperti manusia, haiwan dan tumbuh-tumbuhan.
Benda hidup memerlukan makanan, boleh membesar dan boleh membiak.

Benda bukan hidup ialah lain-lain perkara selain manusia, haiwan dan tumbuh-tumbuhan.
Benda bukan hidup seperti sekolah, basikal dan pen.


Uji Minda
1) Boleh pelajar namakan benda hidup lain di sekeliling para pelajar?
2) Boleh pelajar namakan benda bukan hidup lain di sekeliling para pelajar?
3) Boleh pelajar namakan enam (6) ciri-ciri benda hidup?