Thursday 9 February 2012

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR)

Mulai 2011, Kementerian Pelajaran telah menggunakan sistem baru iaitu Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) bagi menggantikan sistem sebelum ini KBSR. Oleh itu pelajar Tahun 1 mulai tahun 2011 akan menggunakan sistem KSSR ini.

Di sini, kami ingin berkongsi dengan ibu bapa dan pelajar sistem penilaian yang digunakan dalam KSSR. Dahulunya gred ABC digunakan dalam KBSR untuk menentukan tahap pelajar. Tetapi dalam sistem KSSR gred ABC telah digantikan dengan sistem BAND. Di bawah ini kami paparkan kerangka sistem BAND untuk maklumat ibu bapa dan pelajar. 

Sumber: Kementerian Pelajaran Malaysia

No comments: